5 éves a JÁSZOK!

5 éves a Jászok c. produkció - Ünnepi rendezvények

2021-ben így ünnepelünk

Fotókiállítás a jászberényi Zagyvaparti sétányon, annak reprezentatív tablóiban, fotókiállítás és archívumok frissítése honlapunkon, online felületeinken, előadó-művészeinkkel kamara előadás/ünnepi műsor.

Újfajta értéket teremtve és nyújtva közönségünknek, lehetőséget adva alkotóinknak, szereplőinknek, táncegyüttesek és kórusok tagjainak online is megvalósítható programjainkon..

Az események ingyenesen elérhetők, megtekinthetők. Nyilvánosságot kap a helyi médiában, rádió, tv, nyomtatott és online sajtó felületeken, webes oldalainkon.

Projektünk a Jászság határain túlmutatóan is méltón és magas szakmai és művészi színvonalon képviselik a jász kulturális identitás fejlesztését, az értékmegőrzés és az értékteremtés támogatását.

Ahogyan nemzetként szüksége van a magyarságnak arra, hogy nemzeti öntudatát a kultúra felmutatásával fenntartsa, úgy van szüksége egy kisebb közösségnek, a jászoknak is arra, hogy történelme és ősei emlékének felidézése révén – a művészet, a színház mágikus erejével – saját identitását erősítse.

A Jászok – történelmi dal- és táncjáték alkotóinak kitüntetett célja, hogy több mint 100 szereplő, közreműködő részvételével bemutassák a jász nép rendkívül összetett, és izgalmas történetét, végig haladva a történelem és az alkotók képzelete rajzolta – megpróbáltatásokkal, leveretésekkel és felemelkedésekkel teli – úton a feltételezett valamikori őshazájuktól, a bronzkori Kelet-Perzsiától, a Kaukázus égbetörő hegyein, a dél-orosz sztyeppéken, a mai Moldván át, a Magyar Királyságig. 

Majd tovább az emlékek és a képzelet spirituális útján, mely új hazájukba telepedésüktől, megkeresztelkedésükön, nyelvük, ősi hiedelmeik, szokásaik elvesztésén, önmegváltásukon (Redemptio) át, napjainkig vezet.  A Jászok történelmi dal- és táncjáték összművészeti alkotásként, sajátos és egyedi módon integrálja jelen korunk tradicionális és kortárs művészetét, szuverén (innovatív) módon szólva a tánc, a zene, a költészet és a vizuális művészet segítségével mindazokról az egyetemes emberi értékekről, amelyek szellemében nem csak a jászok, hanem mi emberek mindannyian, létezni szeretnénk a világban. 

A mű megvalósítása 2015 őszén kezdődött, 2016-ban került bemutatásra, 2018-ban sikerült a finanszírozás megteremtésével újra színpadra vinnünk, zeneszerzőnk emlékének ajánlva. 2019-ben újabb dupla teltházas előadásokat valósítottunk meg Budapesten, a Hagyományok Házában. Célunk hosszútávú: aktívan életben tartani a JÁSZOK-at előadásokkal, kapcsolódó eseményekkel, termékekkel, folyamatos kommunikációval.

A pandémia miatt a Győri Táncfesztiválon elmaradt az előadásunk, azonban az 5. éves ünnepi sorozatunkat szeretnénk eljuttatni a legszélesebb közönségünkhöz a Jászságban és az országban, sőt határainkon túl is.

A TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01468 azonosítószámú pályázat:

Kedvezményezett neve: Primula Produkció Közhasznú Nonprofit Kft.

Projekt címe: 5 éves a JÁSZOK c produkció – Ünnepi rendezvények

Szerződött támogatás összege: 6 Millió Forint (támogatás mértéke: 100%)

A projekt tartalma fentebb kerül bemutatásra. A projekt befejezési dátuma: 2021.12.31.